SOAfag

SOAfag.no er en lære-portal for SOAsenter hvor vi benytter en Microsoft 365 Education løsning. Dette er en jobb eller skolekonto hos Microsoft og ikke en personlig Microsoft konto. 
Foreløbig vil vi kun invitere elever som gjester til et Teams møte hvor eleven kan delta i sin nettleser.
Senere vil vi muligens tildele hver enkelt elev en Microsoft 365 lisens hvor eleven har brukernavn og passord for å logge seg inn - klikk her for pålogging.

Mange har også en personlig Microsoft konto for å logge seg på Windows, bruke Skype eller annet. Klikk her for å logge deg på din personlige konto - bruk ditt personlige Microsoft brukernavn og passord. 

Teams

Våre lærere har installert og bruker Microsoft Teams for å invitere elvene til møter på nettet. Elevene får tilsendt en lenke på epost som de kan klikke på for å delta i møtet i en nettleser (Edge, Chrome, Safari, Firefox). 

OneNote

Tekst

Outlook

Tekst