ER DU VÅR NESTE LÆRLING?
Har du lyst til å utdanne deg som anleggsgartner eller går du allerede på VG2 anleggsgartner / driftsoperatør idrettsanlegg?Da anbefaler vi deg å ta kontakt med oss i SOA. Vi kan hjelpe deg med å finne læreplass i aktuelle medlemsbedrifter. Som lærling i SOA får du den hjelp og oppfølging du har krav på. Vi er med på å kvalitetssikre opplæringen ute i bedrift.
I samarbeid med fylket er SOA et bindeledd mellom deg som lærling og de enkelte medlemsbedriftene. Gjennom hele læretiden har vi tett oppfølging og samtaler med deg og faglig veileder i bedriften, for på den måten å sikre at du får en best mulig utdannelse.

FAGPRØVE
I samarbeid med deg som lærling og bedrift er SOA med på å legge planer for den videre opplæringen. Hvis bedriften du er lærling i ikke kan dekke alle målene i læreplanen, har vi utvekslingsavtaler med andre av våre medlemsbedrifter, slik at du får vært igjennom alle målene i læreplanen før fagprøven skal avlegges. Vi gir også råd og veiledning i forhold til gjennomføring av fagprøven.

FAGRETTEDE KURS
Hver vinter arrangerer vi 10 uker med teoretiske og praktiske fagrettede kurs som er gratis for våre lærlinger. Vi gjennomfører også 10 ukers praksiskandidatkurs for de av våre lærlinger som mangler studieretningsfagene.

LØNN
Som lærling får du en gradert avlønning. Det vil si at du hvert halvår får økt lønn ut i fra en fagarbeiders lønn. Det første halve året starter du med 30 % av en fagarbeiders lønn, det neste halve året får du 40 % og det siste året får du henholdsvis 55 % og 75 % av en fagarbeiders lønn. For voksne lærlinger over 21 år lages det ofte private lønnsavtaler. Private firmaer bruker ofte tariffen i "Fellesoverenskomsten for byggfag". https://www.bnl.no/globalassets/dokumenter/tariff/overenskomst_fob_2016_2018.pdf?id=3354

Trenger du lån eller stipend under læretiden? Kontakt lånekassen

Send oss en e-post her og vi svarer på dine spørsmål

Kompetanseboka

brettboka logo 338x90

Trykk på linken og velg så ‘BrettBoka for alle’ for å logge inn eller lage ny bruker på BrettBoka.

Kontakt oss
f logo50Besøk oss på Facebook!
www.facebook.com/soasenter
ASAK miljøstein
park & anlegg
NAML
Klikk her for FAGUS!
SOA er godkjent i disse fylker:
Aust-Agder Agder
Hedemark Innlandet
TrndelagSkjold Trøndelag
Vestfold Vestfold og Telemark
Østfold Viken
Oslo Kommune Utdanningsetaten
Oslo kommune

Nye, nyttige linker :
www.hage.no
www.bygg.no
Velg Naturbruk
På veilederforum.no finner du alt fra lover og forskrifter til nyttige tips om veiledningssamtalen.
www.veilederforum.no
Litteratur til
autorisasjonskurs
i plantevern

Ikke SOA Medlem?